Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Ing. Lenka Vamberová

Ing. Lenka Vamberová je absolventkou oboru Zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 

V současné době realizuje své tvůrčí sny ve vlastním Ateliéru zahradní a krajinářské architektury ve Strakonicích.

Ing. Lenka Vamberová je členkou Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT).


Všechna práva vyhrazena © 2014, 2015 Ing. Lenka Vamberová