Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Ing. Lenka Vamberová

Výběr z našich projektů

 • Dendrologický průzkum historické lipové aleje v obci Kraselov
 • Letničky z přímého výsevu pro město Horažďovice
 • Příměstská rekreační zóna v Brně - okrasný statek
 • Mechanicky zpevněné kamenivo pro park ve Velharticích
 • Revitalizace zeleně v obcích Babín, Komušín, Třebomyslice, Horažďovická Lhota, Boubín, Veřechov, Svaté Pole a pro město Horažďovice
 • Soukromá zahrada Malá Víska u Klatov
 • Revitalizace zeleně města Horažďovice
 • Dendrologický průzkum pro obec Hromnice
 • Dendrologický průzkum pro městys Koloveč
 • Revitalizace zeleně pro obec Kvíčovice
 • Vizualizace pro obec Strýčkovice

Příklady realizovaných projektů:


Svah byl zpevněn kokosovou rohoží proti splavování a celkově rozrušování půdy. Do svahu byly vysazeny nízké keře, půdopokryvné růže a mezofytní trvalky.


Záhon trvalek byl založen pod nový strom do výsadbové mísy stromu. V tomto případě je kruh osazen monokulturně dlouhokvetoucí rudbeckií (Rudbeckia fulgida ´Goldsturm´

Všechna práva vyhrazena © 2014, 2015 Ing. Lenka Vamberová