Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Ing. Lenka Vamberová

Představujeme Vám Ateliér zahradní a krajinářské architektury Ing. Lenky Vamberové. Náš ateliér se zaměřuje především na dendrologické průzkumy s návrhem pěstebních opatření a na projekty řešení zeleně veřejných prostor, ve  vnitroblocích, v soukromých zahradách a podobně.

Spolupracujeme s řadou ateliérů zahradní a krajinářské architektury i s dalšími souvisejícími profesemi, například s architekty, botaniky, sochaři, fytopatology, geology, pedology, či krajinnými inženýry. U některých zakázek kromě návrhu zajišťujeme i realizaci.

Všechna práva vyhrazena © 2014, 2015 Ing. Lenka Vamberová